-->

Република Македония (на македонски книжовен език: Република Македонија)[1], често наричана само Македония, е държава в Югоизточна Европа. На изток граничи с България, на юг - с Гърция, на север - със Сърбия и Косово, а на запад - с Албания.

Съдържание

[скриване]

Местоположение [редактиране]

Република Македония заема около 38% от територията на географската област Македония и около 44% от населението ѝ. Страната има много благоприятно географско местоположение, тъй като се намира в район на Балканите, в който се кръстосват значими азиатско-европейски пътища и който представлява мост между останалите Балкански държави.

Географските координати на Република Македония се простират между 40°51' и 42°22' северна ширина и 20°27' и 23°5' източна дължина. Най-южната точка на държавата е местността Маркова нога на източния бряг на Преспанското езеро, а най-северната се намира в местността Анище, северно от село Луке, в община Крива паланка. Най-западната точка е местността Кестеняр, югозападно от Дебър, а най-източната е Ченгене кале, източно от Берово.

Република Македония има разлика в географската ширина от 1°31', а в географската дължина - 2°45'. Слънцето на изток изгрява със 7 минути и 30 секунди по-рано, отколкото в западната част на страната.

Етимология на името Македония [редактиране]

Македония като държава е част от по-широката европейска географска и историческа област Македония, чието име носи.

Името Македония е много старо. Според етимологията на думата тя произхожда от гръцкото съществително μάκος (mākos) и от прилагателното μακεδνός (makednós), означаващо висок[източник?].

Официалното име на държавата (Република Македония) във вътрешните документи и в международни спогодби е обект на международен спор. За подробности вижте Спор за името на Република Македония.

История [редактиране]

Държавата е създадена през 1991 година - провъзгласена след референдум за независима Република Македония. На 15 януари 1992 година България първа признава независимостта ѝ - и то под конституционното име. Впоследствие това правят и други страни - Турция, Словения, САЩ и други.

Държавно устройство [редактиране]

Република Македония е парламентарна република начело с президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган в страната е Събранието, което се състои от 120 депутати, избирани за 4 години. Висш изпълнителен орган в държавата е правителството начело с министър-председател.

Административно деление [редактиране]

Административно Република Македония е разделена на 85 общини. Столицата Скопие има статут на сборен административен център - Община Скопие, с ранг на община, и включва 10 градски общини.

География и климат [редактиране]

Климатът в Република Македония е преходносредиземноморски със средна температура за януари от 1 до 5 Сº, за юли от 22 до 25 Сº. Валежи - 400-600 mm. Главна река е Вардар с притоци Пчиня, Брегалница, Черна и други. Големи езера са Охридското и Преспанското. От растителността смесените гори заемат около 20 % от територията.

Стопанство [редактиране]

Страната разполага с неголеми запаси от полезни изкопаеми - медна, оловно-цинкова, желязна и никелова руда. Работят металургичен комбинат, химически завод, оловно-цинков завод. Има предприятия на леката, хранително-вкусовата, строителната, дървообработване, целулозно-хартиената промишленост.

Основен селскостопански отрасъл е растениевъдството. Отглеждат се пшеница, царевица, ориз, памук, тютюн, лозя, плодове, зеленчуци и др. Животновъдство - овце, едър рогат добитък, свине, птици и други.

Население [редактиране]

Етническа карта на Република Македония според преброяването през 2002 г.

По данни от преброяването в страната от 2002 година, населението в Република Македония наброява 2 022 547 души.[2] Жителите на републиката са се самоопределили както следва:

 

Copyright © 2009 selotejp.com