-->

Он-лајн огласувањето го претекнува новинското

Огласувањето во весниците и понатаму паѓа. Уште колку ќе и треба на 15 години старата индустрија да го превземе водството над новинскиот бизнис кој се гордее со традиција од 200 години?

Огласувањето во весниците продолжува да паѓа, а он-лајн огласувањето и понатаму расте. Судејќи според се, за две до три години он-лајн огласувањето ќе го надмине огласувањето во весниците.

Silicon Valley Insider, дел од сајтот Business Insider го пренесе графиконот на кој е видливо дека во наредните три години во САД линијата на он-лајн огласување ќе ја пресече паѓачката линија на огласувањето во весниците.

 

Copyright © 2009 selotejp.com