-->

Готова е восочната фигура на Гоце Делчев

Осумнаесет восочни фигури, од сто и петте планирани, меѓу кои и фигурите на Јане Сандански, Гоце Делчев, Никола Карев, Ѓорче Петров, Крсте Мисирков, Методија А. Ченто и други, веќе се изработени од страна на Киевскиот музеј

„За реализација на проектот беа распишани два тендера. Првиот во 2007 за изработка на 40 восочни фигури на истакнати личности од македонската историја. По разработката на проектната програма на музејскиот комплекс, во која беа вклучени еминентни професори и историчари, беше одлучено дека има слободен простор и дополнителна потреба од нови 65 восочни фигури, за чија изработка беше распишан тендер во 2009 година“, појасни вчера портпаролот на Министерството за култура, Анита Јованоска, напоменувајќи дека првите 40 восочни фигури, според договорот, треба да бидат изработени до април 2010 година, додека останатите до крајот на 2011 година“. Портпаролот во оваа прилика, немаше информација дали веќе изработените фигури се префрлени во Скопје и дали јавноста ќе може да ги види пред да бидат изработени во планираниот конечен број.

Во музејскиот комплекс Музеј на македонската борба и Музеј на жртвите од комунизмот кој сеуште се гради во Скопје, ќе бидат застапени восочни фигури на истакнати личности од македонската историја, односно, како што напоменува Јованоска, на сите оние кои оставиле трага во историјата на македонското револуционерно движење, револуционери, дејци, личности од сите струи и фракции на внатрешномакедонската револуционерна организација.

 

Copyright © 2009 selotejp.com