-->

Објавете видео на YouTube и заработете

На крајот од 2007 година YouTube ја започна YouTube Partnership Program, соработка која на популарните корисници на овој сервис им овозможува да заработат од нивните видео исечоци.

Од кампот на тој интернетски гигант одлучиле да ја прошират програмата.

Програмот YouTube Partnership Program, (YPP), отсега е достапен и на пошироката маса, известуваат од YouTube, но за да ги задоволат барањата за влез, корисниците мораат да задоволат одредени барања.

“За да одредат дали одредено видео да задоволува влез во програмата, YPP ќе ги набљудува фактори како популарноста на одреден видео запис, бројот на гледања и задоволување на одредени услови за користење на YouTube.“ наведено е на официјалниот блог на сервисот.

“Ако вашето видео ги задоволува зададените услови, ќе добиете мејл со наслов Enable Revenue Sharing , што ќе ви овозможи преку услугите на Google Adsense да заработувате на својот видео запис.“- истакнуваат од компанијата.

На жалост на домашните корисници, проширувањето на програмата YPP иницијално започнува исклучиво на поднебјето на САД, но постапно ќе се прошири и низ остатокот на светот.


                                                                                              [ 26-08-2009 ]

 

Copyright © 2009 selotejp.com